Home

Tjänster för svenska företag
Arbetsgivare-new-key003


 Arbetstillstånd Sverige

Kortare handläggningstid via Swedworks 

SWEDISH-FLAG-Employer2Den normala handläggnistiden hos Migrationsverket för arbets- och uppehållstillstånd är ca 11 månader. Genom en korrekt och komplett ansökan kan väntetiden kortas ner till under 20 arbetsdagar.  Läs mer...

 

Services for immigrants
Immigration-Services-YB


Work Permit in Sweden

For people from the countries outside EU

officeSwedworks provides assistance in application for work and residence permit, admission to universities, language courses and examinations and more. Read more... 

 

Arbetstillstånd i Sverige vid ansätllning av utländsk personal


dalahasten-20Människor från länder utanför EU behöver i de flesta fall arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Grundkravet är att de har ett arbetserbjudande från en svensk arbetsgivare. Därefter ska både arbetsgivare och den sökande uppfylla ett antal krav.

 

Swedworks erbjuder migrationstjänster till både svenska arbetsgivare och till immgiranter. Vi har arbetat med dessa frågor redan innan starten 2011 och har väletablerade rutiner och relationer inom området som kan hjälpa spara värdefull tid för våra kunder. Vår expertise är i första hande hanteringen av ansökningar för arbets- och uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Våra kunder är oftast svenska företag som redan har hittat någon från länder utanför EU som de vill anställa och uttrycker att ansökningsprocessen för arbets- och uppehållstillstånd är krångligt och tidskrävande.

 

Vi erbjuder även andra tjänster inom området såsom rådgivning, kvalitetskontroll av den sökandes kompetens samt anpassade språkkurser och språktester. Swedworks är certifierad testcenter för svenska språktester Swedex och har tillstånd att arrangera tester i både Sverige och i Iran.

 

Ansökan om arbetstillstånd i Sverige

Handläggningstiden hos Migrationsverket kan uppgå till 11 månader om ansökan inte är komplett eller felaktig ifylld. Genom att skicka in en korrekt och komplett ansökan kan dock handläggningstiden (väntetiden) minimeras till under 20 arbetsdagar. Läs mer...

 

Kvalitetskontroll av kompetens

Vill ni försäkra er om den sökandes kompetensnivå? Använd utvärderingstester som ett verktyg i ert arbete. Vi erbjuder över 1000 internetbaserade tester och formulär som är lätta att använda och är kostnadseffektiva. Läs mer...

 

 Läs mer om våra tjänster här och kontakta oss om ni har frågor.